gosciniec luz blues logo

REZERWAT ZIEMSKA BRAMA

Ziemska Brama, rezerwat przyrody ,poetycko zwany „Bramą do kraju”.

Zjawiskowy krajobraz przełomu doliny Dzikiej Orlicy tworzą majestatyczne gnejsowe skały i głazy otaczające brzeg wąskiego koryta rzeki. Wrażenie naturalnej bramy wejściowej dodatkowo podkreśla prosta forma kamiennego mostu. Most został zaprojektowany na początku XX w przez włoskich inżynierów, a wybudowany przez lokalnych robotników. Znakomicie komponuje się z otaczającą go romantyczną przyrodą. Przez Ziemską Bramę przebiega 2,5 km ścieżka dydaktyczna prowadząca przez Skałę Ledricka i Kładkę Przemytników’ (Pašerácka lávka).

Dawniej ze względu na bliskość granicy prusko-austriackiej przez dolinę przebiegał szlak przemytniczy. Regularnie przenoszono tędy austriackie cygara, proch, tytoń jak i towary luksusowe, kawę i cykorię. Pobliska wieś Cihak (cihat-czatować) swoją nazwę zawdzięcza strażnikom granicznym czekającym na przemytników.

Ponadto w I połowie XIX wieku swoją kryjówkę miał tu Ledricek, górski zbójnik. Mieszkał w grocie skalnej na wysokości 40 m na którą wspinał się poprzez wyrastającą ze skały jodłę. Pewnego dnia nieszczęśliwie spadł i zginął u podnóża skały. Jodłę nakazano ściąć, aby nikt więcej nie mógł korzystać z ukrycia.

Przerzucony nad rzeką kamienny most swą formą forma również nawiązuje do bramy. Wznieśli go włoscy budowniczowie w latach 1900 – 1903; Most zrekonstruowano w 2004 roku po powodzi.

Niezwykle malowniczy przełom Dzikiej Orlicy rozpoczyna się właśnie za tym mostem. Dawniej wiódł tędy szlak przemytniczy między Czechami a Hrabstwem Kłodzkim. Dodatkowi o tym mówi też „przemytnicza kładka”, znajdująca się około kilometra w dół biegu rzeki.
Obecnie wiedzie tędy, znakowana kolorem niebieskim, 3 kilometrowa dwukierunkowa ścieżka dydaktyczna „Zemská brána”.
Na trasie znajdują się 23 tablice informacyjne opisujące przyrodę tej części Gór Orlickich.

Malowniczy rezerwat liczy ponad 88 ha i jest największym w Górach Orlickich. Wśród świerków, buków, jodeł i jaworów można usłyszeć i dostrzec tu dzięcioły (dzięcioł czarny, dzięcioł duży) ,a w korycie Orlicy zaobserwować pliszki górskie i zimorodki. Żyją tu dziki, jelenie europejskie, muflony i lisy.