DOLINA DZIKIEJ ORLICY

Dolina Dzikiej Orlicy ciągnie się na długości 25 km i oddziela Góry Bystrzyckie od Gór Orlickich. Jej środkiem płynie rzeka Dzika Orlica, lewobrzeżny dopływ Łaby. Źródła rzeki Orlicy znajdują się w Topielisku i Czarnym Bagnie. Na 20 km odcinku między Lasówką a Lesicą wyznacza ona granicę między Polską a Czechami. Dolina Dzikiej Orlicy uznawana jest za jedna z najpiękniejszych dolin górskich w Polsce. Porównywana jest również do dolin alpejskich, a jej zwiedzanie dostarcza ogromnej ilości doznań estetycznych.

Przez wieki Dolina Dzikiej Orlicy była bardzo gęsto zasiedlona. Miejscowości stykały się ze sobą, tworząc jeden wielki ciąg osadniczy. Po 1945 r.  wsie zaczęły się wyludniać wskutek dość ciężkich warunków bytowych. W latach 70. XX w. zaczęło odradzać się życie letniskowe. W latach 90. powstały ułatwiające zwiedzanie przejścia graniczne. Obecnie Dolina Dzikiej Orlicy jest oazą spokoju. Znajdujące się tu miejscowości posiadają wiele atrakcji. Doskonałe warunki terenowe sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej, a zimą narciarskiej. Wiosną, na odcinku rzeki między Mostowicami a Lesicą, można coraz częściej spotkać kajakarzy górskich…